MARZANNA MOROZEWICZ

Urodzona 21 kwietnia 1965 roku w Białymstoku.
W latach 1984-1989 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1998 roku obroniła doktorat, a w roku 2007 habilitację na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 2000 roku studiowała arteterapię w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku.

CV_FOTO

Born 21.04.1965 Bialystok/Poland.
Studied at the Institute of Artistic Education, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (1984-1989).
Doctorate at Painting – Academy of Fine Arts in Warsaw (1998).
Studies of art – therapy in Polish Erickson Institute in Lodz (2000).
Presently, works at the Bialystok University.
Lives and works in Bialystok/Poland.