Galeria Biała, Lublin

WIEŻA BAB²

Basia Bańda, Bettina Bereś, Ewa Ciepielewska, Katarzyna Cichoń, Bożena Grzyb-Jarodzka, Katarzyna Hołda, Katarzyna Józefowicz, Danuta Krupska-Sołowiej, Irena Nawrot, Marzanna Morozewicz, Dorota Podlaska, Marta Szulc i Ewa Zarzycka / kuratorka: Anna Nawrot

Czas trwania: 10 września 2021 r. – 5 listopada 2021 r.

Wernisaż: 10 września 2021 r., godz.: 18:00

Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Wieża Bab²

Wystawa podejmuje tematykę kobiecej egzystencji, jej społecznych, kulturowych i mentalnych uwikłań. Do jej stworzenia zostały zaproszone wyłącznie artystki.

Aktywność kobiet w sferze publicznej jest znacząca. Wydarzenia w ostatnich miesiącach dowodzą o ich sile i wielkiej determinacji. Masowe protesty uliczne zainspirowane przez kobiety stały się aktem solidarności i zdecydowania.

Wieża Bab², podobnie jak jej pierwowzór sprzed 35 lat, odbędzie się w otwartej formule, w wielości i różnorodności wypowiedzi języka sztuki wizualnej – odnosząc się do tu i teraz, do czasu obecnego, osobistego, uniwersalnego i wyrażanego przez wybrane twórczynie w różnorakich mediach i dyscyplinach artystycznych.

Kuratorka wystawy: Anna Nawrot

Na otwarcie wystawy przygotowywana jest bogato ilustrowana publikacja z tekstami Sylwii Hejno, Anny Nawrot i Ewy Zarzyckiej

Zakończenie wystawy: 5.11.2021 roku.

http://biala.art.pl/wieza-bab2

Zdjęcia / montaż: Urszula Pieregończuk
Muzyka: Mariusz Tarkawian, J.S. Bach – Cantata No. 51

___

The Tower of Women²

The subject of the exhibition is female existence: its social, cultural and mental entanglements. Only female artists were invited to the exhibition.
The activity of women in the public sphere is significant. The events of the recent months have proven women’s strength and their great determination. Massive street protests inspired by the women have become an act of solidarity and decisiveness.
The Tower of Women², just like its prototype from 35 years ago, is going to take place in an open formula, in the multiplicity and variety of expressions of the visual arts language – referring to here and now, to the present understood in personal and universal terms, and expressed by selected female artists in various media and artistic disciplines.

Exhibition curator: Anna Nawrot

A richly illustrated publication with texts by Sylwia Hejno, Anna Nawrot and Ewa Zarzycka is being prepared for the opening of the exhibition.

http://biala.art.pl/wieza-bab2

Galeria Arsenał, Białystok

HISTORIE O STAROŚCI

Czas trwania: 31 maja 2019 r. – 15 września 2019 r.

Wernisaż: 31 maja 2019 r., godz.: 18:00

Galeria Arsenał elektrownia
ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
Białystok

 

 

 

 

 

Wystawa „Historie o starości”* jest głosem w debacie poświęconej problemowi starości. W Polsce obecnie żyje ponad 4 tys. ludzi w wieku ponad stu lat, wielu z nich cieszy się dobrym zdrowiem i kondycją intelektualną.

Na wystawie pokażemy prace artystów współczesnych (w większości polskich) mówiące o starości z różnych punktów widzenia i traktujące o rozmaitych jej aspektach: biologicznym, ekonomicznym, psychologicznym, społecznym – zwłaszcza w kontekście relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych. Przede wszystkim spróbujemy określić, co to znaczy być starym człowiekiem w dzisiejszych czasach. Kiedy zaczynamy myśleć o starości? Jak zmieniają się postawy wobec osób starszych? Jaki obraz starości znajdujemy w przekazie medialnym, np. w publicystyce czy reklamach. I w końcu – jaką wizję starości kreuje sztuka? Jak widzą ją artyści różnych generacji? Czy dla tych, którzy tworzą do późnego wieku, starość jest w ogóle tematem ich sztuki?

Artyści: Koji Kamoji, Katarzyna Kozyra, Kobas Laksa, Dominik Lejman, Natalia LL, Marzanna Morozewicz, Magdalena Moskwa (praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi), Małgorzata Niedzielko, Ewa Partum (praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi), Krystyna Piotrowska, Daniel Rumiancew, Andrzej Strumiłło, Jan Szewczyk, Jan Świdziński, Ewa Zarzycka, Artur Żmijewski (praca z Kolekcji IIGalerii Arsenał).

* Tytuł wystawy jest inspirowany książką Georges’a Minois „Historia starości. Od antyku do renesansu”, tłum. Katarzyna Marczewska, 1995 (oryginalne wydanie francuskie: „Histoire de la vieillesse de L’Antiquite à la Renaissance”, 1987).

Zakończenie wystawy: 15.09.2019 roku.

https://galeria-arsenal.pl/wystawy/historie-o-starosci

Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok

STĄPANIE – wystawa fotografii Marzanny Morozewicz.

Czas trwania: 15 grudnia 2018 r. – 13 stycznia 2019 r.

Wernisaż: 15 grudnia 2018 r., godz.: 17:00

Galeria im. Sleńdzińskich
ul. Wiktorii 5
15-070 Białystok

Wenecja, Santa Maria della Salute, 11.08.2018

STĄPANIE – wystawa fotografii Marzanny Morozewicz.

Wystawa fotografii Marzanny Morozewicz pt.: STĄPANIE to projekt artystyczny o charakterze autobiograficznym. Został on zrealizowany w 2018 roku na terenie Białegostoku, w kilku miejscowościach na Podlasiu oraz na Lagunie Weneckiej.
Jego istotą jest „pokazanie” wybranych miejsc jako obrazów tworzonych poprzez pryzmat doświadczenia indywidualnego: emocjonalnego i sensualnego jednocześnie, przez intymny filtr biograficzny, wpisujący się we współczesne narracje artystyczne sztuki kobiet.

Stąpanie to czynność, ale czy akt, i czy czyn. Zakłada ciągłość i zakłada trwanie. Zakłada ruch, performatyw. Akt, który powoduje. Akt to wykonanie. Tu zatrzymany w kadrze akt to obraz. Stąpa-nie – zaprzeczenie ruchu.
Stąpać Marzanny Morozewicz to przyglądać się, obserwować. I to ten wycinek obrazu, który towarzyszy stąpaniu. Wybrany z jakiegoś powodu, by na nim skoncentrował się wzrok wskazując na poszukiwanie i dostępowanie. Stąpanie to odnajdywanie się. W miejscu. Obraz stąpania niesie ze sobą nastrój tego aktu. Daje wyobrażenie dotyku. Czegoś, co mimo, że jest naszym uczestnictwem, pozostaje zawsze na zewnątrz nas, na granicy naszego ciała. Obraz wyraża to, co schowane przed wzrokiem. Czucie. Zmysłem dotyku. Emocja jest sensem. Jesteśmy poruszeni.

Ewa Tatar

Zakończenie wystawy: 13.01.2019 roku.

Całość projektu została realizowana w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

http://galeriaslendzinskich.pl/

Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok

TU I TERAZ. Marzanna Morozewicz.

Czas trwania: 7 kwietnia – 7 maja 2017 r.

Wernisaż: 7 kwietnia 2017 r., godz.: 18:00

Galeria im. Sleńdzińskich
ul. Legionowa 2
15-099 Białystok

Kuratorka: Katarzyna Hryszko

 

17759828_10212129010051151_1323051935586291770_n

 

Tu i teraz. Marzanna Morozewicz.

Od pierwszej wystawy Marzanny Morozewicz w Galerii Białej w Lublinie w 1996 roku minęło już sporo czasu oraz zaszło wiele zmian, również i w jej twórczości. Generalnie można powiedzieć, że pierwsze obrazy artystki były abstrakcyjne i zawierały w sobie geometryczne formy w powiązaniu z malarskim gestem. Miały one jakieś cechy, nazwijmy to kontemplacyjne czy medytacyjne – nie są to jednak stwierdzenia „ostre” i dokładnie opisujące istotę tych wczesnych cykli obrazów. Z mojej perspektywy było to malarstwo wynikające jak gdyby z procesu studiów akademickich, co oczywiście nie podważa jego jakości, ale dopiero przełamanie tej konwencji wniosło to „coś”, co definiuje sztukę Marzanny Morozewicz.
(…)
Kolejny obszar twórczości Morozewicz, który ukształtował się w międzyczasie, to różnego rodzaju obiekty haftowane oraz prace zawierające w sobie jakieś materialne przedmioty, odnoszące się do sfery prywatnej czy rodzinnej. Tak więc znów okazuje się, że to, co jest nam najbardziej bliskie i przeradza się w jakieś artystyczne formy, nie łatwo i nie w sposób oczywisty staje się sztuką. (…) A dobitnie o tym zaświadcza opowieść Morozewicz o żydowskim kołnierzu: „Porządkowaliśmy taty rzeczy, mówi artystka. Była wśród nich pelisa, taki płaszczyk o przedwojennym kroju, podbity futerkiem z kołnierzem z wydry. Niezwykle archaiczna rzecz, ale ojciec nosił ją odkąd pamiętam”. Futro owo pochodziło z żydowskiego getta w Białymstoku i babcia artystki otrzymała je jako zapłatę za żywność. „Postanowiłam, że tej rzeczy nie można ot tak wyrzucić. Kołnierz wyprułam i wszyłam w obraz. Futro zostało przykryte jeszcze tiulową zasłonką. Trzeba ją podnieść, żeby zobaczyć wydrę”. Prace z tego cyklu tak opisuje Michał Jachuła w ulotce towarzyszącej wystawie Widok zapożyczony w Galerii Białej z 2011 roku: „(…) zbiór prac z wykorzystaniem prawdziwych rodzinnych „skarbów” ma najbardziej poetycki charakter. Obiekty zapożyczone z historii własnego życia, a dokładniej dzieciństwa, stają się symbolami przypominającymi bliskich artystki. Użytkowe przedmioty, którym autorka zmienia znaczenie, traktowane są z namaszczeniem niczym relikwie i talizmany”.
(…)
Dystans wobec rzeczywistości oraz poczucie humoru zawarte z kolei w obiektach takich jak Tajemniczki czy Kolorowe Waginki oraz inne części ciała pozwolą Marzannie Morozewicz żyć w młodości do późnej starości, tak jak Louise Bourgeois. /Jan Gryka/

Jan Gryka, doktor habilitowany sztuki, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, artysta sztuk wizualnych, kierownik Zakładu Intermediów i Rysunku na Wydziale Artystycznym UMCS, współtwórca i współprowadzący Galerię Biała w Lublinie.

/fragm. z katalogu wystawy, tekst: Jan Gryka/

Marzanna Morozewicz zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie malarstwa (obrazy, obiekty malarskie), tkaniny, rysunku i fotografii. Urodzona 21 kwietnia 1965 roku w Białymstoku. W latach 1984-1989 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1998 roku obroniła doktorat, a w roku 2007 habilitację na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Edukacji Wizualnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
W swojej twórczości artystycznej Marzanna Morozewicz podkreśla motywy autobiograficzne, wątki odnoszące się do własnej cielesności oraz wskazuje na znaczenie płci w sztuce: opiera się na kategorii kobiecości jako doświadczenia wewnętrznego. Istotę tego doświadczenia stanowią emocje, intymny świat wewnętrzny, a także świat zewnętrzny, który odbierany jest sensualnie.

http://galeriaslendzinskich.pl/

Sztuka na warsztat. Twórcze haftowanie – warsztaty  odbyły się w Galerii Sleńdzińskich 22.04.2017 roku.

http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=127&c=486